ZWROTY I  REKLAMACJE

Zwrotu można dokonać do 14 dni od otrzymania towaru przez klienta bez podania przyczyny ( na koszt klienta) na adres:

METALIX SKLEP WIELOBRANŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ALTANOWA 3, 86-005 BIAŁE BŁOTA

W treści maila z reklamacją proszę uwzględnić następujące informację: numer zamówienia, przyczynę reklamacji oraz jeżeli jest to możliwe załączyć zdjęcia reklamowanego towaru